Eilandelijk erfgoed

Bond Heemschut en Cultuurplein Tholen pleiten voor het werkelijk verankeren van de prima erfgoedvisie die de gemeente in 2021 vaststelde.

Wij zien 4 stappen van beleid naar uitvoering:

  1. Erfgoedwensen OPHALEN bij burgers en erfgoedorganisaties
  2. Erfgoed en Landschap PRIORITEREN met burgers en erfgoedorganisaties
  3. Erfgoed en Landschap VASTLEGGEN in het omgevingsplan (het feitelijk toetsingskader binnen de omgevingswet)
  4. UITVOEREN en HANDHAVEN van de afspraken

 

Wat betreft Rijksmonumenten en de nog aan te vullen gemeentelijke monumenten hebben we vertrouwen in de koers die wordt gevaren en ligt er alleen een uitdaging bij stap 4.Als het gaat om het landschap, ons eilandelijk erfgoed, staan we nog helemaal aan het begin en moet het brede gesprek bij stap 1 nog gevoerd worden.

Onze vraag aan iedere fractie : Wat zou uw fractie wel of niet willen beschermen en wat zou uw fractie wel of niet willen toelaten wanneer u onderstaande visie leest:

“Behoud het weidse en open (polder)landschap met haar beboomde dijkjes en wegen met lokale flora, oude kreeklopen, kleine landschapselementen zoals karrevelden en haar boerderijen met agrarisch gebruik en rijke boerentraditie. Vrijwaar dit van windmolens, zonnevelden/parken en grootschalige bedrijfsbebouwing (met lichtreclame), zodat de lange zichtlijnen intact blijven”. (p53 uit de erfgoedvisie Tholen).


Scroll naar boven