subsidies cultuur

Iedere inwoner van of particuliere organisatie gevestigd in de gemeente Tholen komt in aanmerking voor cultuursubsidie indien het programma een (verwachte) bijdrage levert aan de cultuurdoelstellingen (p.23) van de gemeente Tholen.

Het Cultuurplein Tholen heeft uitsluitend een adviserende rol bij het verstrekken van cultuursubsidie (zie reglement Cultuurplein).

CPT stelt zich ten doel de gelden zo transparant en redelijk mogelijk te verdelen. Derhalve wordt elke persoon of organisatie die voor subsidie in aanmerking wil komen gevraagd op voorhand een begroting aan te leveren.

Welke (kosten van) culturele initiatieven en programma’s komen voor subsidie in aanmerking?

Hoe wordt subsidie aangevraagd?

Hoe verloopt de aanvraagprocedure:

  • U mailt uw onderbouwde aanvraag met begroting naar: [email protected]
  • U ontvangt een bevestiging van de aanvraag
  • Het CPT adviseert op basis van de uitvoeringsregels
  • Het college van B&W neemt het advies over of wijkt onderbouwd af
  • De gemeente stuurt u (cc CPT) een beschikking
  • De gemeente maakt subsidiegelden over
  • Binnen 3 maanden na uitvoering stuurt de aanvrager een financiële verantwoording over het subsidiebedrag naar [email protected]

 

Scroll naar boven