wat is Cultuurplein Tholen

Cultuurplein Tholen is de zogenaamde “culturele raad” van de gemeente Tholen. Het is een informele vereniging in de zin van artikel 2:26 van het Burgerlijk Wetboek. Ook wel in juridische zin beter bekend als de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.

Ga direct naar:
– visie
– doelstellingen
– taken

Visie op cultuur en cultuurbeleving op Tholen

Cultuur is het cement van onze samenleving en biedt inwoners ontplooiingskansen. Cultuur en cultureel erfgoed maken dat je weet waar je vandaan komt, mensen ontlenen identiteit en bewustzijn aan het kennen en beleven van (hun) cultuur. Het draagt eveneens bij aan onze toeristische aantrekkingskracht en heeft daarmee economisch belang.

Vanuit dat besef wil de gemeente Tholen haar cultuurkwaliteiten versterken. Het Cultuurplein Tholen draagt daar op de volgende manier aan bij:

Doelstellingen Cultuurplein Tholen

 1. Een evenwichtige (jaar)programmering en een gevarieerd cultuuraanbod: voor elk wat wils.
 2. Een transparante, redelijke verdeelsleutel van cultuurgelden.
 3. Het bijdragen aan ontsluiting van monumentale gebouwen voor passende culturele doeleinden.
 4. Het bijdragen aan de instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed.
 5. Het stimuleren van onderlinge samenwerking  zodat huidige en nieuwe initiatieven floreren.

Jaarlijkse taken Cultuurplein Tholen

 1. subsidieaanvragen beoordelen en het College van B&W adviseren
 2. in april uitgaven cultuurgelden verantwoorden in de gemeenteraad middels de jaarrekening
 3. (online) uitgaven cultuurgelden verantwoorden aan de burgers middels de jaarrekening
 4. toegankelijk online platform voor de totale Thoolse culturele programmering bijhouden
 5. jaarlijkse inspiratiesessie cultuurclubs/-aanbieders organiseren
 6. bijdragen aan cultuurbeleid gemeente Tholen
 7. bijdragen aan het verantwoord ontsluiten van cultureel erfgoed voor bewoners en bezoekers
 8. bijdragen aan culturele exploitatie van cultureel erfgoed 
 9. aanvraag cultuurarrangement provincie Zeeland verzorgen t.b.v. extra financiën
 10. eventuele aanvragen Europese cultuursubsidies verzorgen
Scroll naar boven