Wat is Cultuurplein Tholen

Visie

Cultuur is het cement van onze samenleving en biedt inwoners ontplooiingskansen. Cultuur en cultureel erfgoed maken dat je weet waar je vandaan komt, mensen ontlenen identiteit en bewustzijn aan het kennen en beleven van (hun) cultuur. Het draagt eveneens bij aan onze toeristische aantrekkingskracht en heeft daarmee economisch belang. Vanuit dat besef wil de gemeente Tholen haar cultuurkwaliteiten versterken.

Doelstellingen

 1. Een evenwichtige (jaar)programmering en een gevarieerd cultuuraanbod: voor elk wat wils.
 2. Een transparante, redelijke verdeelsleutel van cultuurgelden.
 3. Het bijdragen aan ontsluiting van monumentale gebouwen voor passende culturele doeleinden.
 4. Het bijdragen aan de instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed.
 5. Het stimuleren van onderlinge samenwerking  zodat huidige en nieuwe initiatieven floreren.

Jaarlijkse taken Cultuurplein Tholen

 1. Subsidieaanvragen beoordelen en het College van B&W adviseren.
 2. In april uitgaven cultuurgelden verantwoorden aan de gemeenteraad middels de jaarrekening.
 3. Uitgaven cultuurgelden verantwoorden aan de burgers middels de jaarrekening.
 4. Toegankelijk online platform voor de totale Thoolse culturele programmering bijhouden.
 5. Jaarlijkse inspiratiesessie cultuurclubs/-aanbieders organiseren.
 6. Bijdragen aan cultuurbeleid gemeente Tholen.
 7. Bijdragen aan het verantwoord ontsluiten van cultureel erfgoed voor bewoners en bezoekers.
 8. Bijdragen aan culturele exploitatie van cultureel erfgoed.
 9. Aanvraag cultuurarrangement provincie Zeeland verzorgen t.b.v. extra financiën.
 10. Eventuele aanvragen Europese cultuursubsidies verzorgen.

Wie vormen CPT

Het bestuur van Cultuurplein Tholen bestaat uit:

 • Anja van den Bos (Strijenham)
 • Josje Verton (Sint Philipsland)
 • Louis Hector (Tholen)
 • Mariska Dijke (Tholen)
 • Piet Quist (Tholen)
 • Piet Swarthoff (Tholen)

Deze bestuursleden zetten zich op persoonlijke titel, uiteraard onbezoldigd, in om de doelen van de culturele raad zo goed mogelijk te bereiken in samenwerking met diverse (culturele) partners. CPT is een informele vereniging in de zin van artikel 2:26 van het Burgerlijk Wetboek. Ook wel in juridische zin beter bekend als de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.

Het bestuur bestaat uit maximaal 7 personen (zie ook reglement). Inwoners van de gemeente Tholen die de doelstellingen van het CPT onderschrijven en menen een geschikt bestuurslid te kunnen zijn kunnen zich aanmelden als kandidaat. Wij verwelkomen graag een ‘frisse wind’.

Subsidies

Iedere inwoner van of particuliere organisatie gevestigd in de gemeente Tholen komt in aanmerking voor cultuursubsidie indien het programma een (verwachte) bijdrage levert aan de cultuurdoelstellingen (p.23) van de gemeente Tholen. Het Cultuurplein Tholen heeft uitsluitend een adviserende rol bij het verstrekken van cultuursubsidie (zie reglement Cultuurplein).

CPT stelt zich ten doel de gelden zo transparant en redelijk mogelijk te verdelen. Daarom worden aanvragers verzocht op voorhand een begroting aan te leveren.

Welke kosten komen voor subsidie in aanmerking?

Provinciale subsidie (jaarlijks vóór 1 augustus)

Hoe verloopt de aanvraagprocedure:

 • U mailt uw onderbouwde aanvraag met begroting naar: [email protected]
 • U ontvangt een bevestiging van de aanvraag
 • Het CPT adviseert op basis van de uitvoeringsregels
 • Het college van B&W neemt het advies over of wijkt onderbouwd af
 • De gemeente stuurt u (cc CPT) een beschikking
 • De gemeente maakt subsidiegelden over
 • Binnen 3 maanden na uitvoering stuurt de aanvrager een financiële verantwoording over het subsidiebedrag naar [email protected]

Facebook nieuwsberichten

Cultuurplein van Tholen
Cultuurplein van Tholen6 uren geleden
Komende zaterdag bent u van harte welkom bij de derde editie van de OPEN atelierroute. Om 11:00 uur openen 15 ateliers hun deuren. De deelnemende ateliers vindt u via dit handige kaartje ==> https://cultuurpleintholen.nl/wp-content/uploads/CPT_kaart_OPENateliers-2021.pdf

Tot zaterdag!
Cultuurplein van Tholen
Cultuurplein van Tholen8 uren geleden
Engelse Barok in Stadhuisconcert Tholen

Zaterdag 7 augustus zullen blokfluitiste Gerrieke Verheij en claveciniste Ilil Danin het Stadhuisconcert van de Stichting Anthonie Keldermans Concerten verzorgen.

In het programma "Buitenland in Engeland" schetsen zij een interessant beeld van de muziekcultuur in Engeland ten tijde van de Barok.
Engeland behoorde in de 18e eeuw tot de grootste muzikale centra van Europa.
De stad Londen groeide en werd welvarender, wat componisten aantrok uit de hele toenmalig bekende wereld, zelfs vanuit New England.
Händels verblijf in Engeland is bekend omdat hij daar zijn meest beroemde stukken componeerde. Galliard, een andere Duitse componist en hoboïst, vestigde zich ook in Engeland in ongeveer dezelfde periode.
In dit programma ook twee Italiaanse componisten die een gedeelte van hun carrière in Engeland hebben doorgebracht: Sammartini en Barsanti.
Gerrieke Verheij rondde in 2013 haar Bachelor blokfluit cum laude af bij Heiko ter Schegget aan het Utrechts Conservatorium. Ze vervolgde haar studie Master blokfluit bij Bart Coen aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel waar ze in 2015 met ‘grote onderscheiding’ afstudeerde.
Ilil Danin studeerde af met onderscheiding als clavecinist aan het Utrechts Conservatorium bij Prof. Siebe Henstra. Ze won verscheidene prijzen.
Aanvang 15.30 uur. Vereiste reservering: jan.de.viet.@gmail.com Info www.keldermansconcerten.nl

Contact

Voor vragen of informatie kunt u mailen naar:
[email protected]

Scroll naar boven