Wat is Cultuurplein Tholen

Visie

Cultuur is het cement van onze samenleving en biedt inwoners ontplooiingskansen. Cultuur en cultureel erfgoed maken dat je weet waar je vandaan komt, mensen ontlenen identiteit en bewustzijn aan het kennen en beleven van (hun) cultuur. Het draagt eveneens bij aan onze toeristische aantrekkingskracht en heeft daarmee economisch belang. Vanuit dat besef wil de gemeente Tholen haar cultuurkwaliteiten versterken.

Doelstellingen

 1. Een evenwichtige (jaar)programmering en een gevarieerd cultuuraanbod: voor elk wat wils.
 2. Een transparante, redelijke verdeelsleutel van cultuurgelden.
 3. Het bijdragen aan ontsluiting van monumentale gebouwen voor passende culturele doeleinden.
 4. Het bijdragen aan de instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed.
 5. Het stimuleren van onderlinge samenwerking  zodat huidige en nieuwe initiatieven floreren.

Jaarlijkse taken Cultuurplein Tholen

 1. Subsidieaanvragen beoordelen en het College van B&W adviseren.
 2. In april uitgaven cultuurgelden verantwoorden aan de gemeenteraad middels de jaarrekening.
 3. Uitgaven cultuurgelden verantwoorden aan de burgers middels de jaarrekening.
 4. Toegankelijk online platform voor de totale Thoolse culturele programmering bijhouden.
 5. Jaarlijkse inspiratiesessie cultuurclubs/-aanbieders organiseren.
 6. Bijdragen aan cultuurbeleid gemeente Tholen.
 7. Bijdragen aan het verantwoord ontsluiten van cultureel erfgoed voor bewoners en bezoekers.
 8. Bijdragen aan culturele exploitatie van cultureel erfgoed.
 9. Aanvraag cultuurarrangement provincie Zeeland verzorgen t.b.v. extra financiën.
 10. Eventuele aanvragen Europese cultuursubsidies verzorgen.

Wie vormen CPT

Het bestuur van Cultuurplein Tholen bestaat uit:

 • Anja van den Bos (Strijenham)
 • Josje Verton (Sint Philipsland)
 • Louis Hector (Tholen)
 • Mariska Dijke (Tholen)
 • Piet Quist (Tholen)
 • Piet Swarthoff (Tholen)

Deze bestuursleden zetten zich op persoonlijke titel, uiteraard onbezoldigd, in om de doelen van de culturele raad zo goed mogelijk te bereiken in samenwerking met diverse (culturele) partners. CPT is een informele vereniging in de zin van artikel 2:26 van het Burgerlijk Wetboek. Ook wel in juridische zin beter bekend als de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.

Het bestuur bestaat uit maximaal 7 personen (zie ook reglement). Inwoners van de gemeente Tholen die de doelstellingen van het CPT onderschrijven en menen een geschikt bestuurslid te kunnen zijn kunnen zich aanmelden als kandidaat. Wij verwelkomen graag een ‘frisse wind’.

Subsidies

Iedere inwoner van of particuliere organisatie gevestigd in de gemeente Tholen komt in aanmerking voor cultuursubsidie indien het programma een (verwachte) bijdrage levert aan de cultuurdoelstellingen (p.23) van de gemeente Tholen. Het Cultuurplein Tholen heeft uitsluitend een adviserende rol bij het verstrekken van cultuursubsidie (zie reglement Cultuurplein).

CPT stelt zich ten doel de gelden zo transparant en redelijk mogelijk te verdelen. Daarom worden aanvragers verzocht op voorhand een begroting aan te leveren.

Welke kosten komen voor subsidie in aanmerking?

Provinciale subsidie (jaarlijks vóór 1 augustus)

Hoe verloopt de aanvraagprocedure:

 • U mailt uw onderbouwde aanvraag met begroting naar: [email protected]
 • U ontvangt een bevestiging van de aanvraag
 • Het CPT adviseert op basis van de uitvoeringsregels
 • Het college van B&W neemt het advies over of wijkt onderbouwd af
 • De gemeente stuurt u (cc CPT) een beschikking
 • De gemeente maakt subsidiegelden over
 • Binnen 3 maanden na uitvoering stuurt de aanvrager een financiële verantwoording over het subsidiebedrag naar [email protected]

Facebook nieuwsberichten

Cultuurplein van Tholen
Cultuurplein van Tholen2 maanden geleden
Het is zover!

Na maanden van voorbereiding opent KamerKunst in de Kunstkamer Holland Huis te Scherpenisse, eindelijk haar deuren voor publiek! Weliswaar nog op afspraak, maar dat mag het succes niet drukken.
KamerKunst verkoopt werk van Thoolse kunstenaars en kunstenaars die een link hebben met Tholen.
De winkel is opgezet door Machna Koese en Liesbeth Romeijn en heeft geen winstbejag.

In een corona-vrije wereld zouden we jullie allemaal natuurlijk uitnodigen om met ons te proosten op een succesvolle winkel. Maar ja, we leven niet in een corona-vrije wereld.
Gelukkig leven we wel in een wereld waarin we op heel veel verschillende manieren met elkaar kunnen communiceren. Dus vandaar dat we de opening gaan live streamen via facebook. (zie link hieronder)
Zo kunnen jullie toch de winkel zien, kennis met ons maken, de burgemeester het lint zien doorknippen en het glas met ons heffen.

Willen jullie de winkel ‘live’ zien, dan mag je altijd een afspraak maken via WhatsApp 0612811824
Vanaf zaterdag 3 april zijn we iedere dinsdag avond van 19u tot 21u en iedere zaterdag van 11u tot 16u geopend na het maken van een shopafspraak.

We hopen jullie virtueel op 3 april om 15u te zien en jullie zijn ook meer dan welkom na het maken van een afspraak.
Cultuurplein van Tholen
Cultuurplein van Tholen7 maanden geleden
250-jarige Beethoven opent serie Avondconcerten Oude Stadhuis Tholen.

Ludwig van Beethoven, één der Weense Klassieken, werd geboren in 1770 te Bonn, Duitsland. Op 10 oktober zal de Stichting Anthonie Keldermans Concerten in dit jubileumjaar de grootmeester in het openingsconcert veelzijdig centraal stellen.

De titel van het interessante programma luidt:

"Lomp en geniaal, 250 jaar Beethoven"

Als componist was Beethoven geniaal en schreef hij muziek die 250 jaar na zijn geboorte nog steeds actueel is en ons tot in de ziel raakt. Maar als mens kon hij volgens zijn biografen ronduit lomp, twistziek en zeer opvliegend zijn. Componist en musicoloog Leo Samama licht toe hoe men in de negentiende en twintigste eeuw dacht over het raadsel Beethoven. Walter Heijder, auteur van het boek "Was Beethoven een Asperger?" voegt daar verrassende psychologische inzichten uit de eenentwintigste eeuw aan toe. Pianist Martin Oei completeert het programma met de uitvoering van twee geliefde sonates van Beethoven, Der Sturm en de Pathétique, uitgevoerd op de Feurich-vleugel die permanent in de Vierschaar van het Oude Stadhuis van Tholen staat opgesteld.

De vereiste kaartreservering à €15 kan worden aangevraagd via het e-mailadres op www.keldermansconcerten.nl of
jan.de.viet@gmail.com
Aanvang 20.15 uur.
Concertlocatie: Oude Stadhuis
Hoogstraat 12
4691CB Tholen

Contact

Voor vragen of informatie kunt u mailen naar:
[email protected]

Scroll naar boven