Wat is Cultuurplein Tholen

Visie

Cultuur is het cement van onze samenleving en biedt inwoners ontplooiingskansen. Cultuur en cultureel erfgoed maken dat je weet waar je vandaan komt, mensen ontlenen identiteit en bewustzijn aan het kennen en beleven van (hun) cultuur. Het draagt eveneens bij aan onze toeristische aantrekkingskracht en heeft daarmee economisch belang. Vanuit dat besef wil de gemeente Tholen haar cultuurkwaliteiten versterken.

Doelstellingen

 1. Een evenwichtige (jaar)programmering en een gevarieerd cultuuraanbod: voor elk wat wils.
 2. Een transparante, redelijke verdeelsleutel van cultuurgelden.
 3. Het bijdragen aan ontsluiting van monumentale gebouwen voor passende culturele doeleinden.
 4. Het bijdragen aan de instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed.
 5. Het stimuleren van onderlinge samenwerking  zodat huidige en nieuwe initiatieven floreren.

Jaarlijkse taken Cultuurplein Tholen

 1. Subsidieaanvragen beoordelen en het College van B&W adviseren.
 2. In april uitgaven cultuurgelden verantwoorden aan de gemeenteraad middels de jaarrekening.
 3. Uitgaven cultuurgelden verantwoorden aan de burgers middels de jaarrekening.
 4. Toegankelijk online platform voor de totale Thoolse culturele programmering bijhouden.
 5. Jaarlijkse inspiratiesessie cultuurclubs/-aanbieders organiseren.
 6. Bijdragen aan cultuurbeleid gemeente Tholen.
 7. Bijdragen aan het verantwoord ontsluiten van cultureel erfgoed voor bewoners en bezoekers.
 8. Bijdragen aan culturele exploitatie van cultureel erfgoed.
 9. Aanvraag cultuurarrangement provincie Zeeland verzorgen t.b.v. extra financiën.
 10. Eventuele aanvragen Europese cultuursubsidies verzorgen.

Wie vormen CPT

Het bestuur van Cultuurplein Tholen bestaat uit:

 • Anja van den Bos
 • Frits Hendrikx
 • Louis Hector
 • Mariska Dijke
 • Marijke de Wilde

Deze bestuursleden zetten zich op persoonlijke titel, uiteraard onbezoldigd, in om de doelen van de culturele raad zo goed mogelijk te bereiken in samenwerking met diverse (culturele) partners. CPT is een informele vereniging in de zin van artikel 2:26 van het Burgerlijk Wetboek. Ook wel in juridische zin beter bekend als de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.

Het bestuur bestaat uit maximaal 7 personen (zie ook reglement). Inwoners van de gemeente Tholen die de doelstellingen van het CPT onderschrijven en menen een geschikt bestuurslid te kunnen zijn kunnen zich aanmelden als kandidaat. Wij verwelkomen graag een ‘frisse wind’.

Subsidies

Iedere inwoner van of particuliere organisatie gevestigd in de gemeente Tholen komt in aanmerking voor cultuursubsidie indien het programma een (verwachte) bijdrage levert aan de cultuurdoelstellingen (p.23) van de gemeente Tholen. Het Cultuurplein Tholen heeft uitsluitend een adviserende rol bij het verstrekken van cultuursubsidie (zie reglement Cultuurplein).

CPT stelt zich ten doel de gelden zo transparant en redelijk mogelijk te verdelen. Daarom worden aanvragers verzocht op voorhand een begroting aan te leveren.

Welke kosten komen voor subsidie in aanmerking?

Provinciale subsidie (jaarlijks vóór 1 augustus)

Hoe verloopt de aanvraagprocedure:

 • U mailt uw onderbouwde aanvraag met begroting naar: [email protected]
 • U ontvangt een bevestiging van de aanvraag
 • Het CPT adviseert op basis van de uitvoeringsregels
 • Het college van B&W neemt het advies over of wijkt onderbouwd af
 • De gemeente stuurt u (cc CPT) een beschikking
 • De gemeente maakt subsidiegelden over
 • Binnen 3 maanden na uitvoering stuurt de aanvrager een financiële verantwoording over het subsidiebedrag naar [email protected]

Facebook nieuwsberichten

Cultuurplein van Tholen
Cultuurplein van Tholen5 dagen geleden
Kerstconcert in Oude Stadhuis Tholen

In het uit 1460 daterende monumentale Gotische Oude Stadhuis te Tholen brengt het befaamde Quink Vocaal Ensemble zaterdagavond 10 december een uiterst gevarieerd programma met muziek voor Advent en Kerstmis.

Quink Vocaal Ensemble zal in het concert "Ubi caritas et amor" rijkelijk putten uit het veelzijdige Kerstrepertoire van Middeleeuwen tot Modernen.
In de zowel visueel als acoustisch schitterende Vierschaar klinkt intieme muziek van o.a. de oude meesters G. P. Da Palestrina, W. Byrd, J. Pz. Sweelinck, maar ook meer eigentijds repertoire van o.a. F. Poulenc en M. Duruflé. Van componist en tenor in Quink, William Knight, wordt de première gepresenteerd van zijn Magnificat.

Sopraan Marjon Strijk, mezzo-sopraan Elsbeth Gerritsen, tenoren Harry van Berne en William Knight, en bas Kees Jan de Koning staan borg voor een prachtig uitgevoerd Kerstconcert in de sfeervolle ambiance van het Oude Stadhuis van Tholen, waarbij het aanwezige 16e eeuwse drieluik (zie onder) wezenlijk bijdraagt aan de muzikale beleving.

Quink heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een uniek ensemble van internationale allure. De groep heeft een vaste kern van vier professionele zangers, maximaal uitgebreid tot acht zangers, afhankelijk van het repertoire en mag worden gerekend tot de beste a cappella ensembles ter wereld.

Aanvang: 20.15 uur
Entree: €15
Info: www.keldermansconcerten.nl
Reservering: info@keldermansconcerten.nl
Cultuurplein van Tholen
Cultuurplein van Tholen3 maanden geleden
#openmonumentendag 2022
zaterdag 10 september
van 11.00 tot 16.00 uur
.
OPEN
Markt 1 #tholen
#atelier #moniquevandenhout
.
Welkom
en doe mee
met de spiksplinternieuwe
#puzzel #kleur #teken #activiteit
.
Zegt het voort!

Contact

Voor vragen of informatie kunt u mailen naar:
[email protected]

Scroll naar boven