Wat is Cultuurplein Tholen

Visie

Cultuur is het cement van onze samenleving en biedt inwoners ontplooiingskansen. Cultuur en cultureel erfgoed maken dat je weet waar je vandaan komt, mensen ontlenen identiteit en bewustzijn aan het kennen en beleven van (hun) cultuur. Het draagt eveneens bij aan onze toeristische aantrekkingskracht en heeft daarmee economisch belang. Vanuit dat besef wil de gemeente Tholen haar cultuurkwaliteiten versterken.

Doelstellingen

 1. Een evenwichtige (jaar)programmering en een gevarieerd cultuuraanbod: voor elk wat wils.
 2. Een transparante, redelijke verdeelsleutel van cultuurgelden.
 3. Het bijdragen aan ontsluiting van monumentale gebouwen voor passende culturele doeleinden.
 4. Het bijdragen aan de instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed.
 5. Het stimuleren van onderlinge samenwerking  zodat huidige en nieuwe initiatieven floreren.

Jaarlijkse taken Cultuurplein Tholen

 1. Subsidieaanvragen beoordelen en het College van B&W adviseren.
 2. In april uitgaven cultuurgelden verantwoorden aan de gemeenteraad middels de jaarrekening.
 3. Uitgaven cultuurgelden verantwoorden aan de burgers middels de jaarrekening.
 4. Toegankelijk online platform voor de totale Thoolse culturele programmering bijhouden.
 5. Jaarlijkse inspiratiesessie cultuurclubs/-aanbieders organiseren.
 6. Bijdragen aan cultuurbeleid gemeente Tholen.
 7. Bijdragen aan het verantwoord ontsluiten van cultureel erfgoed voor bewoners en bezoekers.
 8. Bijdragen aan culturele exploitatie van cultureel erfgoed.
 9. Aanvraag cultuurarrangement provincie Zeeland verzorgen t.b.v. extra financiën.
 10. Eventuele aanvragen Europese cultuursubsidies verzorgen.

Wie vormen CPT

Het bestuur van Cultuurplein Tholen bestaat uit:

 • Anja van den Bos (Strijenham)
 • Frits Hendrikx (Tholen)
 • Louis Hector (Tholen)
 • Mariska Dijke (Tholen)
 • Piet Swarthoff (Tholen)

Deze bestuursleden zetten zich op persoonlijke titel, uiteraard onbezoldigd, in om de doelen van de culturele raad zo goed mogelijk te bereiken in samenwerking met diverse (culturele) partners. CPT is een informele vereniging in de zin van artikel 2:26 van het Burgerlijk Wetboek. Ook wel in juridische zin beter bekend als de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.

Het bestuur bestaat uit maximaal 7 personen (zie ook reglement). Inwoners van de gemeente Tholen die de doelstellingen van het CPT onderschrijven en menen een geschikt bestuurslid te kunnen zijn kunnen zich aanmelden als kandidaat. Wij verwelkomen graag een ‘frisse wind’.

Subsidies

Iedere inwoner van of particuliere organisatie gevestigd in de gemeente Tholen komt in aanmerking voor cultuursubsidie indien het programma een (verwachte) bijdrage levert aan de cultuurdoelstellingen (p.23) van de gemeente Tholen. Het Cultuurplein Tholen heeft uitsluitend een adviserende rol bij het verstrekken van cultuursubsidie (zie reglement Cultuurplein).

CPT stelt zich ten doel de gelden zo transparant en redelijk mogelijk te verdelen. Daarom worden aanvragers verzocht op voorhand een begroting aan te leveren.

Welke kosten komen voor subsidie in aanmerking?

Provinciale subsidie (jaarlijks vóór 1 augustus)

Hoe verloopt de aanvraagprocedure:

 • U mailt uw onderbouwde aanvraag met begroting naar: [email protected]
 • U ontvangt een bevestiging van de aanvraag
 • Het CPT adviseert op basis van de uitvoeringsregels
 • Het college van B&W neemt het advies over of wijkt onderbouwd af
 • De gemeente stuurt u (cc CPT) een beschikking
 • De gemeente maakt subsidiegelden over
 • Binnen 3 maanden na uitvoering stuurt de aanvrager een financiële verantwoording over het subsidiebedrag naar [email protected]

Facebook nieuwsberichten

Cultuurplein van Tholen
Cultuurplein van Tholen2 dagen geleden
LUCHT & POLDER
Kunstexpositie in de voormalige kerk van De Heen (gemeente Steenbergen)
Zeeuwse en West-Brabantse kunstenaars hebben zich naar aanleiding van een foto
spontaan verenigd in de expositie ‘Lucht & Polder’. Kunstenares Riena Valkhoff maakte de
foto van de Heense polder, die leidde tot een kunst-kettingreactie. Puck Meijer uit Sint-
Maartensdijk zag het wel zitten om er een olieverfschilderij van te maken. ‘Weet je wat,
maak jij hem in olieverf dan maak ik hem in mijn stijl, in acryl’, zei Riena. Martin Valkhoff
hoorde dit en zei: ‘Ik maak hem in aquarel’.
Zo is het balletje gaan rollen, in één week tijd sloten zich 10 andere kunstenaars uit Tholen
en Steenbergen zich aan. Het resultaat levert een gevarieerde tentoonstelling op met
uitingen in schilderkunst, textielkunst, mozaïek, glaskunst, dichtkunst en beeldhouwen. De
kunstenaars zijn Puck Meijer, Martin Hoevenaars, Jeroen van Hoek, Josje Verton, Esther
Timmermans, Liesbeth Romeijn, Lia Bruyns-Schoonen en Ton Bruyns uit Tholen. Uit de
gemeente Steenbergen komen Riena Valkhoff, Martin Valkhoff, Frans van Drunen en Jan
van de Velde. Laatstgenoemde schreef tekst en muziek op het thema ‘lucht en polder’. Het
lied zal hij met zangeres Martine Westenbroek ten gehore brengen tijdens de opening van
de expositie.
Tijdens twee weekeinden, van 2/3 en 9/10 oktober 2021, zullen de kunstwerken te zien
zijn in de voormalige kerk van De Heen.
Bezoekers van de tentoonstelling kunnen tevens deelnemen aan de rondwandelingen
‘Ontdek het erfgoed van De Heen’. De Stichting StadsHerauten Steenbergen,
vertegenwoordigd door Frans van Bergen en Ton Wennekers, organiseert die dagen
vanuit de kerk presentaties en wandelingen met storytelling over de boeiende
geschiedenis van het kleine dorp De Heen.
Opening expositie vrijdag 1 oktober
>Voor genodigden en pers
Inloop 15:30 uur
Opening 16:00 uur
Expositie
Zaterdag 2 / zondag 3 oktober van 11.00 – 16.00 uur
Zaterdag 9 / zondag 10 oktober van 11.00 – 16.00 uur
Stichting StadsHerauten Steenbergen
Presentatie en rondwandeling deze dagen 14.00 tot 15.15 uur
Deelnemers hoeven zich niet eerst te melden.
Kerk De Heen – Dorpsweg 134 – 4655 AH De Heen
Cultuurplein van Tholen
Cultuurplein van Tholen2 weken geleden
Expositie V E R L E N G D !
én onderdeel van FoBoz dat zaterdag 11 september opent. Voor het hele programma van fotomanisfestatie Bergen op Zoom,
thema 'Water' zie: www.foboz.nl/fotomanifestatie_water/
10 duikdoeken in de Tuinzaal van het Markiezenhof.
Toegang gratis.https://www.foboz.nl/fotomanifestatie_water/

Contact

Voor vragen of informatie kunt u mailen naar:
[email protected]

Scroll naar boven