Wat is Cultuurplein Tholen

Visie

Cultuur is het cement van onze samenleving en biedt inwoners ontplooiingskansen. Cultuur en cultureel erfgoed maken dat je weet waar je vandaan komt, mensen ontlenen identiteit en bewustzijn aan het kennen en beleven van (hun) cultuur. Het draagt eveneens bij aan onze toeristische aantrekkingskracht en heeft daarmee economisch belang. Vanuit dat besef wil de gemeente Tholen haar cultuurkwaliteiten versterken.

Doelstellingen

 1. Een evenwichtige (jaar)programmering en een gevarieerd cultuuraanbod: voor elk wat wils.
 2. Een transparante, redelijke verdeelsleutel van cultuurgelden.
 3. Het bijdragen aan ontsluiting van monumentale gebouwen voor passende culturele doeleinden.
 4. Het bijdragen aan de instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed.
 5. Het stimuleren van onderlinge samenwerking  zodat huidige en nieuwe initiatieven floreren.

Jaarlijkse taken Cultuurplein Tholen

 1. Subsidieaanvragen beoordelen en het College van B&W adviseren.
 2. In april uitgaven cultuurgelden verantwoorden aan de gemeenteraad middels de jaarrekening.
 3. Uitgaven cultuurgelden verantwoorden aan de burgers middels de jaarrekening.
 4. Toegankelijk online platform voor de totale Thoolse culturele programmering bijhouden.
 5. Jaarlijkse inspiratiesessie cultuurclubs/-aanbieders organiseren.
 6. Bijdragen aan cultuurbeleid gemeente Tholen.
 7. Bijdragen aan het verantwoord ontsluiten van cultureel erfgoed voor bewoners en bezoekers.
 8. Bijdragen aan culturele exploitatie van cultureel erfgoed.
 9. Aanvraag cultuurarrangement provincie Zeeland verzorgen t.b.v. extra financiën.
 10. Eventuele aanvragen Europese cultuursubsidies verzorgen.

Wie vormen CPT

Het bestuur van Cultuurplein Tholen bestaat uit:

 • Anja van den Bos
 • Frits Hendrikx
 • Louis Hector
 • Mariska Dijke
 • Marijke de Wilde

Deze bestuursleden zetten zich op persoonlijke titel, uiteraard onbezoldigd, in om de doelen van de culturele raad zo goed mogelijk te bereiken in samenwerking met diverse (culturele) partners. CPT is een informele vereniging in de zin van artikel 2:26 van het Burgerlijk Wetboek. Ook wel in juridische zin beter bekend als de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.

Het bestuur bestaat uit maximaal 7 personen (zie ook reglement). Inwoners van de gemeente Tholen die de doelstellingen van het CPT onderschrijven en menen een geschikt bestuurslid te kunnen zijn kunnen zich aanmelden als kandidaat. Wij verwelkomen graag een ‘frisse wind’.

Subsidies

Iedere inwoner van of particuliere organisatie gevestigd in de gemeente Tholen komt in aanmerking voor cultuursubsidie indien het programma een (verwachte) bijdrage levert aan de cultuurdoelstellingen (p.23) van de gemeente Tholen. Het Cultuurplein Tholen heeft uitsluitend een adviserende rol bij het verstrekken van cultuursubsidie (zie reglement Cultuurplein).

CPT stelt zich ten doel de gelden zo transparant en redelijk mogelijk te verdelen. Daarom worden aanvragers verzocht op voorhand een begroting aan te leveren.

Welke kosten komen voor subsidie in aanmerking?

Provinciale subsidie (jaarlijks vóór 1 augustus)

Hoe verloopt de aanvraagprocedure:

 • U mailt uw onderbouwde aanvraag met begroting naar: [email protected]
 • U ontvangt een bevestiging van de aanvraag
 • Het CPT adviseert op basis van de uitvoeringsregels
 • Het college van B&W neemt het advies over of wijkt onderbouwd af
 • De gemeente stuurt u (cc CPT) een beschikking
 • De gemeente maakt subsidiegelden over
 • Binnen 3 maanden na uitvoering stuurt de aanvrager een financiële verantwoording over het subsidiebedrag naar [email protected]

Facebook nieuwsberichten

Cultuurplein van Tholen
Cultuurplein van Tholen6 minuten geleden
Kunst Kieke gaat dit jaar door! De ‘kunst kieke’-route gaat langs 6 verschillende locaties; drie hiervan zijn in Sint Annaland, twee in Scherpenisse en een tussen Sint Annaland en Stavenisse. De locaties zijn te herkennen aan de kleurige vlaggen.

Op de website http://www.josboogaard.nl/?page_id=18 staan bij ‘kunst kieke’ de flyer en fietsroute die gedownload kunnen worden.

Iedereen is welkom. Entree gratis!
Cultuurplein van Tholen
Cultuurplein van Tholen3 dagen geleden
“Mensen blij maken met mijn beelden”.
In het jaar 2000, kwam een journaliste mij opzoeken in mijn atelier en maakte een artikel over ons gesprek. Boven het paginagrote artikel stond deze kop.
Dit is altijd mijn motto geweest. Ik probeer al mijn beelden hoop, kracht en schoonheid uit te laten stralen.
Mijn inspiratie haal ik onder meer uit de Griekse mythologie, de band tussen mensen en uit het thema Moeder Aarde en haar beschermers. Vaak verbeeld ik deze thema’s in krachtige sterke vrouwen.
Doordat ik meerdere materialen gebruik, ontstaan er verschillende soorten beelden, die toch herkenbaar van mij zijn.
Zo kan ik in brons lichtvoetige, bijna zwevende, engelachtige, krachtige vrouwen maken.
Klei geeft mij de mogelijkheid humor toe te voegen. Hierbij kan ik kleur gebruiken, maar moet ik ook rekening houden met de beperkingen van dit materiaal, waardoor stevig staande, geaarde vormen ontstaan.
Bezoek 4 juni het atelier van Gerda.
#beeldhouwen #kunst #openatelier #openatelliertholen

Contact

Voor vragen of informatie kunt u mailen naar:
[email protected]

Scroll naar boven